Onderstaand een overzicht van de kleuren die we hanteren en het onderscheid daarbinnen.

Kleur:

Paars | niveau 0
Dit is een instroomles. Gedurende het seizoen starten er verschillende nieuwe turnsters. Binnen dit systeem is het van belang dat zij worden onder gebracht in de best passende les op basis van hun fysieke en mentale capaciteiten. De paarse les dient er dan ook voor om dit te onderzoeken. De lessen worden zo ingericht dat nieuwe turnsters kennis maken met de sport, met de club, met het lessysteem en natuurlijk, met de basisprincipes van het turnen. Denk hierbij aan passieve (van benen, rug, schouders) en actieve lenigheid (been zwaaien), coördinatie, kracht, vormspanning en balans (op 1 been). Deze les is niet gekoppeld aan activiteiten, maar wordt puur aangeboden om geleidelijk in te stromen in de best passende vervolgles. Meer informatie over de leerdoelen van ‘paars’ ->

Blauw | niveau 1
In deze les beginnen jonge turnsters met de turnsport. Deze lessen zijn voor turnsters tussen de 5-7 jaar. Zij gaan aan de slag met de vaardigheden die bij deze sport horen zoals steunen, rollen, duikelen, springen, balanceren, zwaaien en gymnastische elementen. In de paarse les hebben zij al kennisgemaakt met de basisprincipes van de turnsport. Deze worden vanaf ‘blauw’ verbeterd en uitgediept. Via de Diploma-Turndagen worden de bijbehorende vaardigheden getoond en getest. Het wedstrijdelement ontbreekt bewust.

Groen | niveau 2
Groen is de opvolgende les van blauw, waarin er meer fysieke vaardigheden worden gevraagd bij het steunen, rollen, duikelen, springen, balanceren, zwaaien en volgen ook moeilijkere gymnastische elementen. Via de Diploma-Turndagen worden de bijbehorende vaardigheden getoond en getest. Het wedstrijdelement ontbreekt bewust.

Geel | niveau 3
Geel is de les waarin er wordt gewerkt met de oefenstof R3. Het verschil met de groene lessen is, dat in de gele lessen de uitdagingen groter zijn en er wordt gewerkt met oefenstof en richting oefeningen op de vier turntoestellen: vloer, sprong, brug en balk. In deze lessen komen nieuwe aspecten aan bod, gerelateerd aan de turnsport, zoals uitvoering van de oefeningen (netheid, lichaamslijnen en techniek) en nieuwe elementen. Net als in de overige lessen is de ontwikkeling van de turnster erg belangrijk. De turnsters werken richting een (onderlinge) wedstrijd, zij  worden tijdens de wedstrijd beoordeeld op hun kunnen en de uitvoering van de oefeningen.

Oranje | niveau 4 en Rood | niveau 5
In deze les wordt gewerkt met steeds moeilijkere oefenstof. De turnsters werken richting een (onderlinge) wedstrijd, zij  worden tijdens de wedstrijd beoordeeld op hun kunnen en de uitvoering van de oefeningen.