Bij Devona werken we sinds enkele jaren met Kleuren TurnenDit is een lessysteem voor de recreatie lessen om turnsters van alle (beweeg)niveaus een passend plekje te bieden en hun ontwikkeling te stimuleren. Het Kleuren Turnen biedt:

  • Een passend plekje voor turn(st)ers op basis van motorische vaardigheden en mogelijkheden.
  • Lessen gericht op mentale en fysieke capaciteiten (en dus niet perse op leeftijd).
  • Groepen op basis van beweegniveau, met voor elk niveau een eigen kleur.
  • Duidelijke lesdoelen en leerlijnen per kleur.

Een aantal keer per jaar kunnen de kinderen tijdens een ‘Diploma Turnen’ dag laten zien wat ze hebben geleerd en kunnen ze een diploma verdienen. Naar aanleiding van wat de kinderen daar laten zien bekijken we of een turnster toe is aan een volgend niveau. Het kan ook zo zijn dat blijkt dat zij op haar tenen loopt en het prettiger is om een stapje terug te doen. Dan wordt het plezier vaak behouden en wordt er meer progressie geboekt.

Van beter leren bewegen tot beter leren turnen!