Bestuur

Het bestuur richt zich op ontwikkeling van Devona op langere termijn en wordt gevormd door:
Voorzitter | Jörgen Maas 
Penningmeester | Mabel van Houten 
Secretaris  | Vanessa van Tricht 
Algemeen lid | Kasandra van Bree
Algemeen lid | Angelique Hendriks

Technische Commissie

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging zoals aansturing van train(st)ers, kennisuitwisseling, communicatie met leden en ouders, organisatie van evenementen en materiaalbeheer. De Technische Commissie wordt gevormd door:
Voorzitter Technische Commissie | Kasandra van Bree
Coördinator recreatieafdeling | Lilian van der Meer
Coördinator selectieafdeling | Marissa Noordeloos
Evenementen  | Charlotte Valstar 
Materiaal | Lieske van den Berg

VERTROUWENSPERSOON

Binnen Devona hechten we veel belang aan een veilig sportklimaat. Zowel ouders als trainsters kunnen in geval van vragen, problemen of klachten terecht bij onze vertrouwenspersoon, Andrea Lobert. Zij biedt een luisterend oor en schuift desgewenst aan bij een gesprek tussen trainster, turnster en ouder.