Bestuur

Het bestuur richt zich op ontwikkeling van Devona op langere termijn en wordt gevormd door:
Voorzitter | Jörgen Maas | bestuurslid sinds 1 mei 2019
Penningmeester | Mabel van Houten | bestuurslid sinds 1 januari 2020
Secretaris  | Kasandra van Bree| bestuurslid sinds 1 september 2020
Algemeen lid (in de rol van coordinator Technische Commissie) | Mirjam Strang | bestuurslid sinds 2012
Algemeen lid (met fondsenwerving als aandachtspunt) | Carolien Scheurwater | bestuurslid sinds 1 februari 2019

Technische Commissie

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging zoals aansturing van train(st)ers, kennisuitwisseling, communicatie met leden en ouders, organisatie van evenementen en materiaalbeheer. De Technische Commissie wordt gevormd door:
Manager Technische Commissie | Mirjam Strang
Coördinator recreatieafdeling | Lilian van der Meer
Coördinator selectieafdeling | Nathalie van den Beemt
Evenementen en materiaal | Lieske van den Berg
Vertrouwenspersoon | Andrea Lobert
Communicatie |

Vertrouwenspersoon

Binnen Devona hechten we veel belang aan een veilig sportklimaat. Zowel ouders als trainsters kunnen in geval van vragen, problemen of klachten terecht bij onze vertrouwenspersoon, Andrea Lobert. Zij biedt een luisterend oor en schuift desgewenst aan bij een gesprek tussen trainster, turnster en ouder.