Algemene info (4e divisie)

Informatie over Devona’s Regionale Turnsters

De 4e divisie turnsters van Devona komen uit op (de hoogste) regionale niveaus. Het is relatief nieuwe selectiegroep, maar toch hecht, gezellig en fanatiek. Zij trainen minimaal 2 keer per week en zijn onderverdeeld in een onderbouw en een bovenbouw. De onderbouw komt uit in de niveaus D1 en de bovenbouw richt zich op de 4e divisie.

De turnsters van Devona trainen voornamelijk in de Jozefschool in Wateringen. Deze gymzaal beschikt over vele materialen en trainingsmogelijkheden. Daarnaast zullen zij vanaf janauri 2015 structureel gebruik maken van de  Turnhal in het Westland (Naaldwijk).

Download hier de informatiebrochure 2017-2018

Regionaal wedstrijd turnen

De wedstrijdoefenstof is verdeeld over verschillende niveaus. Het niveau van de turnster wordt bepaald door fysieke en mentale capaciteiten en haar leeftijd. De trainingen van de B-selectie zijn gericht op de regionale wedstrijdoefenstof.

De wedstrijden worden georganiseerd in rayons van de KNGU. Devona valt onder rayon ‘Zuid-Holland Noord’.

Jaarlijkse activiteiten/wedstrijden

Gedurende een turnseizoen wordt er ieder jaar gewerkt met een vergelijkbare opbouw. De inhoud van de trainingen is enerzijds gericht op de fysieke ontwikkeling in het algemeen, anderzijds op de oefenstof of de eisen die worden gesteld voor een bepaald turnniveau.

 • KNGU-regio- & districtsfinalesTurntoernooi
 • JTW: Wedstrijden/Competitie voor onze mini’s & voor-instappers
 • Devona Kamp (Hemelvaart)
 • Einddemo (Begin juli)

Regels

Algemeen

 • In overleg met de turnster en ouders worden er eventueel aangepaste trainingsafspraken gemaakt.
 • De leiding bepaalt in welke divisie de turnster wordt ingeschreven.
 • Deelname aan wedstrijden, bepaald door leiding, is verplicht.
 • Deelname aan andere activiteiten (sponsordemo, oefenwedstrijdjes, trainingsweekend, demonstraties) wordt verwacht.
 • Ouders dienen rekening te houden met de geplande wedstrijddata.
 • Wedstrijddata worden zo snel mogelijk aan het begin van het seizoen bekend gemaakt.
 • Aanwezigheid tijdens trainingen is verplicht, tenzij goede reden van te voren gemeld (per mail/telefonisch).
 • De turnster dient 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn, ivm opbouwen van de toestellen/overleg training.
 • De turnster draagt altijd geschikte kleding en heeft genoeg drinken bij zich. Geen snoep.
 • De turnster dient een wedstrijdpakje aan te schaffen, door de leiding bepaald.
 • De turnster heeft haar eigen tape en polsbandjes
 • Wanneer er sprake is van een blessure, dient er goed gecommuniceerd te worden met de leiding. Hiermee kan een aanpast trainingsprogramma worden opgesteld.

Regels tijdens wedstrijden

 • De turnster is een half uur van te voren aanwezig (half uur eerder dan aanvang algemene warming up).
 • De turnster heeft iets te drinken en te eten bij zich (boterham of koekje, geen snoep).
 • De turnster draagt gepaste kleding, zoals van te voren afgesproken.
 • Haren strak.
 • Witte halve sokjes aan/mee en geen ondergoed aan.
 • Ouders blijven op de tribune en laten de begeleiding & coaching over aan de train(st)ers.

Kosten

 • De turnster moet een basis contributiebedrag en een variabel bedrag voldoen .
 • Het bestuur bepaalt het basis contributiebedrag aan het begin van het seizoen.
 • Het basis contributiebedrag mag per maand worden voldaan.
 • Het variabele bedrag, bevat:
  1. De kosten voor deelname aan wedstrijden (inschrijfgeld)
  2. Eventueel kosten voor overige activiteiten/verplichtingen (uiteraard van te voren gemeld)
Cadeau van Devona
Districtsfinale maart/juni € 15,00 per turnster Per turnster € 0,00
Paren Joker Cup februari Medailles, zaalhuur & reiskosten jury Per turnster € 0,00
Oefenwedstrijd mini’s tm instap mei Medailles & zaalhuur Per turnster € 0,00

Blessures

Blessures

In het geval van een blessure dient er goed overleg plaats te vinden tussen ouders/turnster, fysio/arts & trainersteam. Indien noodzakelijk worden er aangepaste trainingsafspraken gemaakt. Dit is bij voorkeur op advies van een fysio of arts, zodat er helderheid is rondom de klacht, de hersteltijd, oefeningen en de wenselijke fysieke belasting.

Als er aanpassingen zijn in het trainingsrooster, geldt hiervoor dat de eerste maand “voor eigen risico is”. Dit betekent dat de contributie niet direct wordt aangepast. Wanneer de blessure langer aanhoudt en langdurige aanpassingen nodig zijn voor het trainingsschema, is het mogelijk om in overleg met de administratie en het trainersteam afspraken te maken.

Wanneer er door een blessure – onverwachts – niet kan worden meegedaan aan wedstrijden, wordt het inschrijfgeld wel in rekening gebracht. De inschrijvingen voor een toernooi sluiten altijd ruim van te voren, waardoor de kosten ook in rekening worden gebracht aan Devona. Wanneer de turnster niet mee kan doen, kan Devona deze gemaakte kosten niet opvangen en worden dus alsnog doorgerekend aan de turnster.

 • Fysiotherapeuten & blessures: Wanneer er sprake is van een blessure is het wenselijk dat er vroegtijdig contact wordt opgenomen met een fysiotherapeut. Dit creeert helderheid bij de turnster, ouders & het trainersteam, zodat er toch verstandig (aangepast) kan worden getraind en het herstel van de blessure niet in de weg wordt gezeten.
 • Trainingen & blessures: Wanneer er sprake is van een blessure, heeft het de voorkeur van het trainersteam om door te trainen met aanpassingen in de training. Binnen de turntrainingen zijn er altijd veel uitwijkmogelijkheden, waardoor de blessure of de nodige rust krijgt, of juist extra aandacht krijgt met de hulp van ondersteunende oefeningen, of indien noodzakelijk slechts matig wordt belast.
 • Wedstrijden & blessures: Wanneer er sprake is van een blessure, heeft het onze voorkeur om in overleg met de trainster(s) toch – aangepast – deel te nemen aan de wedstrijd. Dit betekent of aanpassingen in de oefeningen waar mogelijk/wenselijk of geen volledige meerkamp te turnen.

Kleding

Huur trainingspakken

Om ieder seizoen gebruik te kunnen maken van een trainingspak van Devona in jouw eigen maat, werken we voor alle selectieturnsters met een huursysteem. Voor ieder seizoen moet iedere selectieturnster € 20,00 afdragen aan de vereniging en ‘leent’ daarmee het hele seizoen een trainingspak in de juiste maat.

Wedstrijdpakje

SELECTIEPAKJE  | Sportemotion

Turnsters van de selectieafdeling dragen selectiepakjes. Deze pakjes hebben lange mouwen. Dit pakje is ook via de webshop van Sportemotion te bestellen.

Bekijk hier ook de wasvoorschiften van Sportemotion