Algemene info (1e & 2e divisie)

 

Informatie over Devona’s 1e & 2e divisie turnsters

De 1e & 2e divisie turnsters van Devona komen uit op (de hoogste) landelijke niveaus. Zij trainen hiervoor gemiddeld 4 keer per week, onder begeleiding van een professioneel team van coaches, trainers, fysio & vertrouwenspersoon. Naast de liefde voor de turnsport, grote ambities en de prestaties op de wedstrijdvloer, hechten we ook veel waarde aan gezelligheid en een positieve sfeer in de trainingen. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een flinke groei van het niveau en uitbreiding van de selectieafdeling op het gebied van turnsters & leiding.

Om die reden bestaat de selectieafdeling inmiddels uit een groep 1e & 2e divisie, 3e divisie & 4e divisie. Deze 3 groepen trainen meestal gesplitst met onderbouw- en bovenbouwtrainingsmomenten.

De turnsters van Devona trainen in de Jozefschool in Wateringen. Deze gymzaal beschikt over vele materialen en trainingsmogelijkheden. Daarnaast trainen zij sinds januari 2015 in de Eminent Turnhal Westland.

Download hier de informatiebrochure 2017-2018

Nationaal wedstrijd turnen

De wedstrijdoefenstof is verdeeld over verschillende niveaus. Het niveau van de turnster wordt bepaald door fysieke en mentale capaciteiten en haar leeftijd.

De wedstrijden worden georganiseerd in rayons van de KNGU. Devona valt onder rayon ‘Zuid-Holland Noord’. Als turnsters tijdens de rayon- en districtswedstrijden voldoende punten behalen, stromen zij door naar de landelijke wedstrijden.

Jaarlijkse activiteiten/wedstrijden

Gedurende een turnseizoen wordt er ieder jaar gewerkt met een vergelijkbare opbouw. De inhoud van de trainingen is enerzijds gericht op de fysieke ontwikkeling in het algemeen, anderzijds op de oefenstof of de eisen die worden gesteld voor een bepaald turnniveau. De Devona-turnsters nemen deel aan turntoernooien voor extra wedstrijdervaring, maar de focus ligt op de voorwedstrijden voor de Nederlands Kampioenschappen. Het traject van voorwedstrijden start in januari.

 • Trainingskamp ter voorbereiding op het wedstrijdseizoen (Herfstvakantie)
 • Turntoernooi Barendrecht (November)
 • KNGU-NK-traject (Start met regio-/districtsfinales in januari)
 • Turntoernooi Vlissingen (Moreau Gymnastics Tournament – April)
 • JTW: Wedstrijden/Competitie voor onze mini’s & voor-instappers
 • Devona Kamp (Hemelvaart)
 • Einddemo (Begin juli)

Trainingsschema 2017-2018

Het trainingsschema 2017-2018:

Maandag @ Jozefschool
Onderbouw (16.00-18.30) Bovenbouw (18.30-21.00)
Nathalie, Valerie & Natasja Nathalie & Joelle
Pupil 1 N2 Senior 2e divisie
Pupil 2 N2 Junior 2e divisie
Jeugd 1 N3 Jeugd 1e/2e divisie
Instap N2 Senior 3e divisie
 Pupil 1 N3
Dinsdag @ Jozefschool
Onderbouw (16.00-18.00)
Nathalie
Voor-instap N & D
Dinsdag @ Zoetermeer
(15.30-19.00)
Valerie
Senior 1e divisie
Senior 2e divisie
Jeugd 1e/2e divisie
Woensdag @ Naaldwijk
Onderbouw (14.30-17.30)
Nathalie Valerie Natasja
Voor-instap N Pupil 2 N2 Instap N2
Voor-instap D Jeugd 1 N3 Pupil 1 N3
Pupil 1 N2
Bovenbouw (17.45-21.00)
Valerie Suzanne (& Nathalie tot +/- 19.30 u)
Senior 1e divisie Senior 2e divisie
Senior 2e divisie Junior 2e divisie
Jeugd 1e/2e divisie Senior 3e divisie
Vrijdag @ Naaldwijk
Onderbouw (16.00-18.30)
Valerie (& Nathalie) Natasja
Pupil 2 N2 Instap N2
Jeugd 1 N3 Pupil 1 N3
Pupil 1 N2
Bovenbouw (18.30-21.00)
Nathalie & Valerie (& Natasja tot 20.00 u)
Senior 1e divisie Senior 2e divisie
Senior 2e divisie Junior 2e divisie
Jeugd 1e/2e divisie
Zondag @ Naaldwijk
Onder & bovenbouw (13.30-17.00)
Claire Nathalie Natasja
Voor-instap N Pupil 1 N2 Instap N2
Pupil 2 N2 Pupil 1 N3
Jeugd 1 N3
Valerie Suzanne
Senior 1e divisie Senior 2e divisie
Senior 2e divisie Junior 2e divisie
Jeugd 1e/2e divisie Senior 3e divisie

Contributie 2016-2017

Ieder extra trainingsuur is 10% goedkoper dan het uur ervoor.

Bekijk hier de informatie over de contributie. 

[/toggle]

Regels

Algemeen

 • In overleg met de turnster en ouders worden er eventueel aangepaste trainingsafspraken gemaakt.
 • De leiding bepaalt in welke divisie de turnster wordt ingeschreven.
 • Deelname aan wedstrijden, bepaald door leiding, is verplicht.
 • Deelname aan andere activiteiten (sponsordemo, oefenwedstrijdjes, trainingsweekend, demonstraties) wordt verwacht.
 • Ouders dienen rekening te houden met de geplande wedstrijddata.
 • Wedstrijddata worden zo snel mogelijk aan het begin van het seizoen bekend gemaakt.
 • Aanwezigheid tijdens trainingen is verplicht, tenzij goede reden van te voren gemeld (per mail/telefonisch).
 • De turnster dient 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn, ivm opbouwen van de toestellen/overleg training.
 • De turnster draagt altijd geschikte kleding en heeft genoeg drinken bij zich. Geen snoep.
 • De turnster dient een wedstrijdpakje aan te schaffen, door de leiding bepaald.
 • De turnster heeft haar eigen tape en polsbandjes
 • Wanneer er sprake is van een blessure, dient er goed gecommuniceerd te worden met de leiding. Hiermee kan een aanpast trainingsprogramma worden opgesteld.

Regels tijdens wedstrijden

 • De turnster is een half uur van te voren aanwezig. (Half uur eerder dan aanvang algemene warming up)
 • De turnster heeft iets te drinken en te eten bij zich (boterham of koekje, geen snoep).
 • De turnster draagt gepaste kleding, zoals van te voren afgesproken.
 • Haren strak.
 • Witte halve sokjes aan/mee en geen ondergoed aan.
 • Ouders blijven op de tribune en laten de begeleiding & coaching over aan de train(st)ers.

Kosten

 • De turnster moet een basis contributiebedrag voldoen en een variabel bedrag.
 • Het bestuur bepaalt het basis contributiebedrag aan het begin van het seizoen.
 • Het basis contributiebedrag mag per maand worden voldaan.
 • Blessures & kosten: zie hieronder
 • Het variabele bedrag, bevat:
  1. De kosten voor deelname aan wedstrijden (inschrijfgeld)
  2. Eventueel kosten voor overige activiteiten/verplichtingen (uiteraard van te voren gemeld)
Cadeau van Devona
NK Teams november € 75,00 per team Per turnster € 0,00
Meerkampfinale NK mei/juni € 15,00 per turnster Per turnster € 0,00
Toestelfinale(s) NK mei/juni € 9,00 per toestelfinale Per turnster € 0,00
Oefenwedstrijd voorjaar februari Medailles, zaalhuur & reiskosten jury Per turnster € 0,00

Blessures

Blessures

Blessures zijn vervelend en daarom probeert Devona de turnsters van de 1e tm 4e divisie en ouders – indien nodig – financieel tegemoet te komen. Dit ondanks dat de turnster dan toch een plekje in de selectie blijft bezetten en kosten voor trainers & zaalhuur doorlopen. Tevens vraagt een turnster met blessure vanuit het trainersteam vaak extra aandacht en aanpassingsvermogen. We hopen dan ook op een redelijke benadering vanuit de kant van de ouders.

In het geval van een blessure dient er goed overleg plaats te vinden tussen ouders/turnster, fysio/arts & trainersteam. Indien noodzakelijk worden er aangepaste trainingsafspraken gemaakt. Dit is bij voorkeur op advies van een fysio of arts, zodat er helderheid is rondom de klacht, de hersteltijd, oefeningen en de wenselijke fysieke belasting. Dit creeert duidelijkheid bij de turnster, ouders & het trainersteam, zodat er toch verstandig (aangepast) kan worden getraind en het herstel van de blessure niet in de weg wordt gezeten.

Trainingen & blessures

Wanneer er sprake is van een blessure, heeft het de voorkeur van het trainersteam om door te trainen met aanpassingen in de training. Binnen de turntrainingen zijn er altijd veel uitwijkmogelijkheden, waardoor de blessure of de nodige rust krijgt, of juist extra aandacht krijgt met de hulp van ondersteunende oefeningen, of indien noodzakelijk slechts minimaal wordt belast.

Deze afspraken worden gemaakt, met een ondersteunende en adviserende “expert” op de achtergrond (fysio/arts).

Blessureregeling – Contributie

Zodra er sprake is van een (ernstige) blessure, dient dit direct gemeld te worden bij de administratie: ledenadministratie@devona.nl en bij de (kern)trainster. Deze melding is noodzakelijk voor het maken van trainings- & contributieafspraken, indien er voor een langere periode sprake is van een blessure.

Als er aanpassingen zijn in het trainingsrooster, geldt hiervoor dat de eerste maand “voor eigen risico is”. Dit betekent dat de contributie niet direct wordt aangepast. Wanneer de blessure langer aanhoudt en langdurige aanpassingen nodig zijn voor het trainingsschema, is het mogelijk om in overleg met de administratie en het trainersteam afspraken te maken.

Wanneer er voor langere periode helemaal aangepast wordt geturnd, geldt:

Eerste maand eigen risico – daarop volgende maand(en) contributie op basis van aangepast trainingsschema. 

Devona probeert met deze blessureregeling een redelijke tegemoetkoming te bieden. Voor de selectieafdeling geldt dat er bij het vormgeven van het trainingsschema en inroosteren van train(st)ers rekening wordt gehouden met een bepaald aantal turnsters. Deze 1e maand eigen risico is dan ook noodzakelijk, om in- en uitloop uit te sluiten en enige financiele zekerheid te kunnen behouden voor Devona. Met te veel onzekerheid zou de selectieafeling niet kunnen bestaan.

 Wedstrijden & blessures

Wanneer er sprake is van een blessure, heeft het onze voorkeur om in overleg met de trainster(s) toch – aangepast – deel te nemen aan de wedstrijd. Dit betekent of aanpassingen in de oefeningen waar mogelijk/wenselijk of geen volledige meerkamp te turnen.

Wanneer er door een blessure – onverwachts – niet kan worden meegedaan aan wedstrijden, wordt het inschrijfgeld wel in rekening gebracht. De inschrijvingen voor een toernooi sluiten altijd ruim van te voren, waardoor de kosten ook in rekening worden gebracht aan Devona. Wanneer de turnster niet mee kan doen, kan Devona deze gemaakte kosten niet opvangen en worden dus alsnog doorgerekend aan de turnster.

Kleding

Huur trainingspakken

Om ieder seizoen gebruik te kunnen maken van een trainingspak van Devona in jouw eigen maat, werken we voor alle selectieturnsters met een huursysteem. Voor ieder seizoen moet iedere selectieturnster € 20,00 afdragen aan de vereniging en ‘leent’ daarmee het hele seizoen een trainingspak in de juiste maat.

Wedstrijdpakje

In tegenstelling tot het trainingspak , wordt het pakje door iedereen zelf aangeschaft en is dan dus ook eigen bezit.

SELECTIEPAKJE  | Sportemotion

Turnsters van de selectieafdeling dragen selectiepakjes. Deze pakjes hebben lange mouwen. Dit pakje is via de webshop van Sportemotion te bestellen.

Bekijk hier ook de wasvoorschiften van Sportemotion