Beleid & Visie

Als bestuurders van deze bruisende, ambitieuze en gezellige gymnastiekvereniging hebben we [zomer 2015] de hoofden met een aantal TC-leden samen gestoken om te bepalen welke weg we met de club willen gaan bewandelen. We hebben een plan opgesteld, waarmee we hopen in te kunnen spelen op zowel interne als externe ontwikkelingen. Een plan waarmee we enerzijds de positie van Devona hopen te verstevigen, anderzijds simpelweg te streven naar meer structuur en professionaliteit.

“Het realiseren van een helder gepositioneerde en financieel gezonde vereniging, waarbij professionaliteit, gezelligheid, sportiviteit & betrokkenheid centraal staan.”

Voor het nastreven van het bovenstaande doel, zullen wij de komende vijf jaar aandacht, liefde, tijd en uiteraard waar noodzakelijk geld investeren in verschillende aspecten van de vereniging.

  • Ledenwervering & -behoud
  • Lesaanbod uitbreiden en vernieuwen
  • Organisatiestructuur
  • Contributiebeleid
  • Sponsorplan
  • Branding & benutten media
  • Activiteiten
  • Vormen of optimaliseren van partnerschappen
  • Prestaties, kennis & kwaliteiten vergroten
  • Etc.

Lees hier meer: