Omdat turnen in de zaal nog niet is toegestaan is Devona zaterdag 2 mei gestart met buiten trainingen voor selectieleden. We hebben locatie Boerderij Dichtbij bereid gevonden hierin met ons mee te werken, waar we heel blij mee zijn. Het is een eerste stap die – zodra de situatie dat toelaat – leidt tot het verder herstarten van onze activiteiten, zodat al onze enthousiaste jongens en meiden weer snel aan de slag kunnen!

Aan alle ouders die ons helpen deze lessen mogelijk te maken door mee te werken als verkeersregelaar en/of Corona aanspreekpunt ter plaatse: heel hartelijk dank! Samen sterk tegen Corona!