Uitgangspunten

Bij de vaststelling van de contributie hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Minimale afname is 1 uur per week. De vermelde kosten zijn per seizoen (gelijk aan het schooljaar).
  • Als je kind meer dan 1 uur per week traint, geldt een korting van 7,5% op alle volgende uren. De korting is gebaseerd op het basisbedrag van 165,- per jaar. De extra trainuren in de vakanties vallen hier buiten.
  • Als meerdere kinderen uit je gezin bij Devona turnen, geldt een familiekorting van 25% voor het 3e, 4e etc. gezinslid.
  • Het inschrijfgeld bij eerste aanmelding is €15,-.
  • Naast de contributie is er ook sprake van een verplichte bondscontributie, de inning en afdracht van deze gelden verzorgt Devona. De KNGU hanteerd hierbij twee leeftijdscategorien:
    • Tot 16 jaar: 23,80 per seizoen
    • 16 jaar en ouder: 29,40 per seizoen

Contributietabel

Seizoen 2022-2023
Acrogym165,- op basis van 1 uur per week

Variabele kosten

Naast de vaste contributie en bondsbijdrage zijn er ook een aantal variabele kosten op basis van individueel verbruik. Deze worden -indien van toepassing – samen met een van de maandfacturen  in rekening gebracht:

Inschrijfgeld wedstrijden
Voor deelname aan wedstrijden worden door de organiserende partij inschrijfgeld in rekening gebracht. Let op: eenmaal ingeschreven kan vaak niet meer geannuleerd worden. Wedstrijdkosten kunnen dus niet gerestitueerd worden als een turnster afwezig is (bijvoorbeeld vanwege een blessure). Daar waar het optionele wedstrijden betreft informeert de kernstrainster altijd vooraf naar de beschikbaarheid van een turnster.
Wedstrijdkosten Devona
Behalve inschrijfgeld vergt deelname van Devona meiden ook het een en ander van onze eigen vereniging. Zo zijn wij verplicht juryleden te leveren en moeten onze trainsters ook (ver) reizen. Als tegemoetkoming in de kosten voor juryleden en reiskosten van onze trainsters rekenen we daarom een wedstrijdvergoeding van €5 per wedstrijd.
Gebruik trainingspak
Devona beschikt over prachtige trainingspakken in Devona kleuren en ons logo. Wel zo mooi om als eenheid voor de dag te komen bij wedstrijden! Aanschaf hiervan is niet nodig. Wij hanteren een rouleringssysteem waarbij turnsters een trainingspak in eigen maat krijgen toegewezen voor de duur van een seizoen. De kosten voor het gebruik hiervan zijn €25 per seizoen. Als een turnster gedurende of na afloop van het seizoen een grotere maat nodig heeft, kun je daarvoor contact opnemen met de kledingcommissie via kleding@devona.nl.
Overig
Bij overige variabele kosten kun je denken aan kosten voor een trainingskamp, deelname aan een teamuitje etc. Deze zaken worden altijd vooraf gecommuniceerd door de kerntrainster.

Facturatie

Voor leden van acrogym geldt dat er maandelijks gefactureerd wordt.

Opzeggen?

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Dat kan vóór 1 januari (dan betaal je een half seizoen) of vóór 1 juni. Voor opzeggingen die we na die tijd ontvangen, zijn we genoodzaakt nog een half jaar contributie in rekening te brengen. Opzeggen kan alleen schriftelijk via de ledenportaal.