Uitgangspunten

Bij de vaststelling van de contributie hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Minimale afname is 1 uur per week. De vermelde kosten zijn per seizoen (gelijk aan het schooljaar).
  • Als je kind meer dan 1 uur per week traint, geldt een korting van 7,5% op alle volgende uren.
  • Als meerdere kinderen uit je gezin bij Devona turnen, geldt een familiekorting van 25% voor het 3e, 4e etc. gezinslid.
  • Het inschrijfgeld bij eerste aanmelding is €15,-.
  • Naast de contributie is er ook sprake van een verplichte bondscontributie, de inning en afdracht van deze gelden verzorgt Devona. De KNGU hanteerd hierbij twee leeftijdscategorien:
    • Tot 16 jaar: 23,80 per seizoen
    • 16 jaar en ouder: 29,40 per seizoen

Contributietabel

Seizoen 2022-2023
Kleutergym 150,- op basis van 1 uur per week
Recreatie turnen 165,- op basis van 1 uur per week

Facturatie

Voor leden van de recreatie afdeling wordt één betaalmoment gehanteerd, namelijk bij aanvang van het seizoen.

Opzeggen?

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Dat kan vóór 1 januari (dan betaal je een half seizoen) of vóór 1 juni. Voor opzeggingen die we na die tijd ontvangen, zijn we genoodzaakt nog een half jaar contributie in rekening te brengen. Opzeggen kan alleen schriftelijk via de ledenportaal.