Contributie

Contributie

Onderstaande contributies zijn van toepassing voor seizoen 2019-2020.

Bij de vaststelling van de contributie hanteren wij de volgende uitgangspunten:
1) Minimale afname is 1 uur per week. Hiervoor geldt het basis uurtarief per leeftijdscategorie volgens onderstaande tabellen.
2) Als je kind meer dan 1 uur per week traint, geldt een korting van 9% op alle volgende uren. Deze kortingen zijn ook in de tabel verwerkt.
3) Als meerdere kinderen uit je gezin bij Devona turnen, geldt een familiekorting van 25% voor het 2e, 3e, 4e etc. gezinslid.
4) Het inschrijfgeld bij eerste aanmelding is €15,-.
4) Naast de contributie is ook sprake van verplichte bondscontributie. Devona draagt deze af aan de KNGU. Deze bedraagt:

< 16 € 20,80 per seizoen
16 jaar en ouder € 25,40 per seizoen

 

Contributieoverzicht recreatie

Contributietabel Devona 2019-2020

Recreatieleden ontvangen in oktober een factuur voor het hele seizoen. De contributie dient te worden overgemaakt op:
NL23RABO0156617781
t.n.v. Devona Wateringen en onder vermelding van de voornaam, achternaam van het lid.
Let op: Er zijn twee momenten waarop het lidmaatschap kan worden opgezegd: voor 1 januari en voor 1 juni.

Contributieoverzicht selectie en acrogym

Selectieleden en leden van de acrogym ontvangen een maandelijkse factuur (11 keer per jaar) waarop zowel trainingsuren als variabele kosten in rekening worden gebracht. Een overzicht van kosten voor de trainingsuren vind je in onderstaande tabel.
Variabele kosten zijn (bijvoorbeeld) kosten voor:
1) Huur van een trainingspak van Devona (€20 per seizoen)
2) Wedstrijdkosten, inclusief een bijdrage aan jurykosten en reiskosten voor trainsters (Kosten variëren per wedstrijd).
3) Kosten voor ontwikkeling van en aanleren van individuele choreografie op vloer en/of balk.
3) Kosten voor deelname aan evenementen zoals trainingskamp, een bezoek aan jumpsquare etc.
4) Kosten voor aanschaf van verplicht materiaal (lusjes).

Contributie Devona selectie 2019-2020

De opzegtermijn voor selectieleden is twee maanden, ingaande vanaf de eerste dag van de maand.
De contributie dient te worden overgemaakt op:
NL23RABO0156617781
t.n.v. Devona Wateringen en onder vermelding van de voornaam, achternaam van het lid.