Seizoen 2020-2021

Uitgangspunten

Bij de vaststelling van de contributie hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Minimale afname is 1 uur per week. De vermelde kosten zijn per seizoen (gelijk aan het schooljaar).
  • Als je kind meer dan 1 uur per week traint, geldt een korting van 9% op alle volgende uren.
  • Als meerdere kinderen uit je gezin bij Devona turnen, geldt een familiekorting van 25% voor het 2e, 3e, 4e etc. gezinslid.
  • Het inschrijfgeld bij eerste aanmelding is €15,-.
  • Naast de contributie is er ook sprake van een verplichte bondscontributie, de inning en afdracht van deze gelden verzorgt Devona. De KNGU hanteerd hierbij twee leeftijdscategorien:
    • Tot 16 jaar: 22,60 per seizoen
    • 16 jaar en ouder: 27,80 per seizoen

Contributietabel

Peutergym 150,- op basis van 1 uur per week
Recreatie turnen 165,- op basis van 1 uur per week
Selectie acro & turnen  165,- op basis van 1 uur per week

Facturatie

Voor leden van de recreatie afdeling wordt één betaalmoment gehanteerd, namelijk bij aanvang van het seizoen.

Voor leden van de selectie afdeling geldt dat er maandelijks gefactureerd wordt.

Opzeggen?

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Dat kan vóór 1 januari (dan betaal je een half seizoen) of vóór 1 juni. Voor opzeggingen die we na die tijd ontvangen, zijn we genoodzaakt nog een half jaar contributie in rekening te brengen. Opzeggen kan alleen schriftelijk via dit formulier.