Kleuren Turnen: Diploma Turnen op zaterdag 4 maart

 

Zaterdag 4 maart wordt voor Devona de 2e Diploma Turndag georganiseerd! Dit wordt gecombineerd met een onderlinge wedstrijd voor de hogere recreatieve lessen van de club.

Diploma Turnen sluit aan op het lessysteem van Devona “Kleuren Turnen”. Over dit lessysteem kunt u meer informatie teruglezen op de website: www.kleurenturnen.nl 

 

Diploma Turnen, wat is dat nu eigenlijk?

Alle turn(st)ers willen wel een beetje de kwaliteiten van Olympische kampioenen. Zoals de sierlijkheid van Sanne Wevers, of de spierballen van Epke Zonderland. Dat zijn hun turnhelden. Maar wat alle turnsters bovenal zelf erg leuk vinden aan het turnen, is het over de kop gaan en steeds nieuwe dingen leren. Die perfecte strakke benen en tenen in een radslag, of de perfecte technische houdingen in een zwaai, zijn dan niet altijd even belangrijk. Het gaat er voor deze turnsport-liefhebbers vooral om dat zij een steeds betere, gecontroleerde handstand leren en misschien wel ooit een overslag kunnen!

Binnen de turnsport is het gebruikelijk dat het leerproces wordt getest tijdens wedstrijden. Het wedstrijdturnen betekent dat zij onderling de strijd aan gaan, waarbij de oefeningen worden beoordeeld door een jury. Deze jury let altijd op netheid (strakke benen & tenen) en techniek. Zij brengen in kaart in hoeverre het element afwijkt van perfect, en daarop wordt het eindcijfer gebaseerd.

Als voor een turnster eindelijk zelf de buikdraai lukt, maar deze is nog niet netjes en technisch perfect, kan het eindcijfer van de hele brugoefening alsnog tegenvallen. En dat is balen! Want… Het element lukte tenslotte eindelijk zelf!

Binnen het Kleuren Turnen zijn om deze reden de lagere kleuren niet gekoppeld aan het wedstrijdturnen. Binnen de lagere kleuren worden Diploma’s geboden die de ontwikkeling van de turnster in kaart brengen. Vorig seizoen was het nog een handstand met haar buik tegen een dikke mat en dit seizoen is het een handstand, zelfstandig, op een lange mat! Dat is een hele knappe stap!

Per kleur zijn er lesdoelen bepaald en deze worden getoest tijdens een Diploma Turndag. Dan wordt bepaald of zij het lesdoel:

  1. Nog niet beheerst;
  2. Of met hulpverlenen kan;
  3. Of zelfstandig uit kan voeren;
  4. Of zelfstandig en goed gecontroleerd uit kan voeren;
  5. Of zefstandig, goed en zelfs mooi kan uitvoeren.

Er worden geen aftrekken bepaald en dus geen eindcijfer gegeven. Op de diploma’s wordt per element (lesdoel) aangegeven op welke manier de turnster het lesdoel beheerst.

Op deze manier de ontwikkeling in kaart brengen is helder voor de turn(st)ers, voor de ouders en voor de train(st)ers. Het is een positieve stimulering om het bij de volgende Diploma Turndag weer wat beter te doen en haar ontwikkeling te tonen!