zomerdagen 2021

Fijne zomervakantie!

Het afgelopen jaar was bijzonder. Door corona konden we niet het hele jaar binnen trainen. Maar dat hield ons niet tegen. De turnsters konden meedoen aan diplomaturnen, we hadden een pietenfeest en het Devonakamp kon in aangepaste vorm toch doorgaan. Februari was een gave activiteitenmaand. We deden mee aan bootcamps, ZOOM trainingen en toen het mooi werd, sleepten we de toestellen naar buiten. Gelukkig hebben sinds juni toch nog mogen trainen in de gymzaal en turnhal. En hebben we het jaar kunnen afsluiten met twee spetterende demo’s. We kunnen terecht terugkijken op een mooi, gezellig en sportief jaar.

Nu is de zomervakantie aangebroken. Tijd voor ontspanning. Het bestuur van Devona wenst iedereen dan ook een fijne zomervakantie!