Lestijden

Peutergym: woensdag 15:30 – 16:30 uur
Kleutergym: woensdag 16:30 – 17:30 uur

Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen.

Leslocatie

Peuter- en kleutergym worden gegeven op de volgende locatie:
De Vang | Lange Spruit 86 | Wateringen

Contributie

Bij de vaststelling van de contributie hanteren wij de volgende uitgangspunten:
1) Minimale afname is 1 uur per week. Hiervoor geldt het basis uurtarief per leeftijdscategorie volgens onderstaande tabellen. De vermeldde kosten zijn per seizoen (gelijk aan het schooljaar). 
2) Als je kind meer dan 1 uur per week traint, geldt een korting van 9% op alle volgende uren. Deze kortingen zijn ook in de tabel verwerkt.
3) Als meerdere kinderen uit je gezin bij Devona turnen, geldt een familiekorting van 25% voor het 2e, 3e, 4e etc. gezinslid.
4) Het inschrijfgeld bij eerste aanmelding is €15,-.
4) Naast de contributie is ook sprake van verplichte bondscontributie. Devona draagt deze af aan de KNGU. Deze bedraagt:

< 16 € 22 per seizoen
16 jaar en ouder € 27 per seizoen

Let op: Wil je het lidmaatschap opzeggen? Dat kan vóór 1 januari (dan betaal je een half seizoen) of vóór 1 juni. Voor opzeggingen die we na die tijd ontvangen, zijn we genoodzaakt nog een half jaar contributie in rekening te brengen. Opzeggen kan alleen schriftelijk via dit formulier

Contributie 2019-2020 (kosten voor het hele seizoen)