Waar we voor staan en waar we voor gaan

Bestuurders, leden van de Technische Commissie en de trainsters werken allemaal vanuit de gedachten om bij te dragen aan een helder gepositioneerde en financieel gezonde vereniging, waarbij professionaliteit, gezelligheid, sportiviteit & betrokkenheid centraal staan.

We richten ons op verdere ontwikkeling van de vereniging, waarin we streven naar bestendige groei op de volgende vlakken:

Medio 2019 telt de vereniging ruim 400 leden, waarvan 250 recreatieleden. Met een verdere stijging van deze afdeling waarborgen we een zo effectief mogelijke inzet van onze faciliteiten en continuiteit van lessen. Op die manier blijft het haalbaar om iedereen een passend plekje te bieden, jong en oud(er).

De selectieafdelingen van Devona hebben een explosieve ontwikkeling doorgemaakt. Van kleine, regionale speler hebben wij ons ontwikkeld tot een professionele club die op alle wedstrijdniveaus vertegenwoordigd is, zowel regionaal als op landelijk niveau. Onze passie voor de turnsport komt mede tot uiting in onze ambitie om turnsters op alle wedstrijdniveaus te kunnen faciliteren in hun ontwikkeling binnen de sport. Wij zetten ons daarom onder andere in voor een uitbreiding van kwalitatieve turnlocaties in de regio.

Groei van de vereniging vraagt ook om een professionele aanpak op alle fronten. Onze aandacht gaat daarin specifiek uit naar het (continu) opleiden en bijscholen van train(st)ers, het efficient inrichten van de organisatie achter de schermen, het aantrekken en behouden van sponsors en een langere (financiele) planhorizon.