11/05/2022

Inkijkje in onze acrogroep

Acro is een sport met twee- en drietallen. Het is hierbij de bedoeling dat de ene partner groter is dan de andere. Mogelijke combinaties zijn: Twee meisjes - Twee jongens - Mix paar - Dames drietal. Samen maak je balanselementen, zoals een vliegtuigje op elkaar of staan op elkaars…