Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon heeft de taak om problemen samen met de sporter, trainer, ouder of andere belanghebbende te bespreken en de juiste route te zoeken om dit op te lossen.

Devona vindt het belangrijk dat iedere sporter op zijn of haar niveau prettig en veilig kan sporten, en daarom is er binnen onze vereniging een vertrouwenspersoon aangesteld. Op dit moment is dat Karin Amazu.

Zij is geen lid van het dagelijks bestuur.

Zij is via de mail te bereiken op: vertrouwenspersoon@devona.nl

Wij onderschrijven de gedragsregels van de KNGU in onderstaand document.

Gedragsregels KNGU: Gedragsregels KNGU

Kijk ook hier voor info:

  • http://www.kngu.nl/nl/club-en-sporter/clubondersteuning/hulplijn-intimidatie.aspx
  • http://www.nocnsf.nl/nocnsf.nl/olympische-droom/sport-en-maatschappij/seksuele-intimidatie/vertrouwenspersonen/vertrouwenspersonen
  • http://www.veiligsportklimaat.nl/homepage